Wymiana instalacji elektrycznej

WYMIANA INSTALACJI ALUMINIOWEJ NA MIEDZIANĄ

Aparatury stworzone z przewodów aluminiowych były niezwykle rozpowszechnione na wstępie XX w. W Polsce powszechnie używano aluminum do rozprowadzania zasilania elektronicznego w gospodarstwach domowych wciąż w latach PRL. Przewody miedziane weszły do uzytku w latach ’80 poprzedniego stulecia i stały się rozpowszechnione w latach ’90.

Organiczenie strat

Z perspektywy na zwiększanie się ilości urządzeń elektrycznych AGD stosowanych w gospodarstwach domowych obowiązkowe jest zapewnienie alternatywy dystrybucji znacznych mocy przy małych stratach. Na rozwój potrzeby na energię elektryczną i na intensywność pobieraną poprzez gospodarstwa domowe ma zaprzestanie montowania gazowych kuchenek i zastąpienie tych wyżej wymienionych kuchenkami elektrycznymi. Także starsze płyty ceramiczne a dodatkowo nowocześniejsze płyty indukcyjne domagają się mocy 2-3 kW na stanowisko/palnik, tymczasem płyta z czterema polami może pobierać intensywność w granicy 10kW. To ponad przewidywane było w XXw. na potrzeby całego mieszkania.

Właściwości przewodów miedzianych oraz aluminiowych

Zalety przewodów miedzianych

Całkiem dobre przewodnictwo elektryczne - miedź jest lepszym przewodnikiem elektrycznym aniżeliby Al. Lepsze przewodnictwo ciepłownicze - prędka dystrybucja nadplanowego energii wydzielanego w punktach łączeńMniejsza rozszerzalność cieplna - trwalsze połączenia, bardziej odporne na zmiany temperaturŁatwość instalacji oraz lepsza wytrzymałość mechaniczna przewodów

Miedź jest cięższa od aluminium, to pomimo to razie sieci stałych podtynkowych ma marginalne znaczenie. Za użyciem miedzi przemawia jej lepsza konduktywność elektryczna - możliwość przesłania przewodem o określonym przekroju większej mocy aniżeliby przewodem aluminiowym. Przewód aluminiowy powinno zostać w przybliżeniu połowę grubszy aby przenieść takie samo obciążenie.

Miedź, mimo większej wagi, jest łatwiejsza do układania ponieważ ma lepszą plastyczność, lepiej znosi naciąganie, wyginanie, które zawsze ma miejsce w czasie wykonywania sieci.

Zalety przewodów aluminiowych:

Waga - aluminium jest nieporównanie mniej ciężkie od miedziDobre przewodnictwo elektryczne - aluminum ma większą oporność niźli miedź wszelako pomimo to jest znakomitym przewodnikiem elektrycznymCena - aluminium jest tańsze od miedzi

Z Al w dalszym ciągu przeważnie tworzone są najważniejsze kable przyłączeniowe od najważniejszej skrzynki rozdzielczej przy uliczce do domowej rozdzielnicy. Argumentem jest ekonomia - zasadniczo niższy koszt przewodu aluminiowego od miedzianego, choćby po uwzględnieniu koniecznej różnicy w przekroju. W powiązaniu z taką sytuacją, że kable między rozdzielnicami biegną w ziemi ewentualnie grubych ścianach, obowiązkowe rozszerzenie przekroju nie tworzy wielkiego problemu. Zachowując dobre praktyki w czasie robienia połączeń między odcinkami miedzianymi oraz aluminiowymi można sprać spokojnie.

W środku domu jednorodzinnego względnie mieszkania nie montuje się już kabli aluminiowych z uwagi na wspomniane zawczasu ich wady: obowiązek zastosowanie większego przekroju, potencjalne zagrożenie przy wszelkich łączeniach przekładające się na zagrożenie pożarowe.

Przy częściowej zamianie instalacji oraz obowiązku połączenia kolejnej instalacji miedzianej z istniejącą instalacją aluminiową nieodzowne staje się wykorzystywanie szczególnych separatorów zapobiegających korozji oraz degradacji połączenia. Bezpośrednie przyłączanie kabla miedzianego z aluminiowym nigdy nie powinno mieć miejsca.

Przyszłość -  wyłącznie przewody miedziane

W obecnych czasac, do rozprowadzenia energii elektrycznej wewnątrz domu też na przykład mieszkania wykorzystuje się jedynie przewody miedziane. Mimo wyższej kwoty miedzi nikt odtąd nie wykorzystuje aluminium, głownie biorąc pod uwagę kwestie z instalacjami aluminiowymi, występujące po latach eksploatacji.