Zasilacz UPS - wymiana baterii akumulatorów.

Najczęstszą przyczyną wadliwej pracy zasilacza awaryjnego jest niesprawna bateria akumulatorów. Akumulatory, nawet te najlepsze, z czasem zużywają się i po latach pracy tracą swoje parametry. Oznaką, że zbliża się pora wymiany jest pojemność obniżona do 80% pojemności znamionowej.

Wykonywanie regularnych przeglądów, średnio co pół roku, w większości przypadku daje gwarancję, że nie spotka nas niespodzianka i że bateria zawsze zadziała zgodnie z oczekiwaniami. W bardzo wrażliwych aplikacjach testy sprawności baterii powinny być wykonywane odpiowiednio częściej - nawet co miesiąc. Natomiast w mało obciążonych systemach, pracujących w dobrych warunkach wystarczające jest wykonywanie pomiarów akumulatorów raz do roku.

Akumulatory powinny być wymienione po zaobserwowaniu obniżenia się sprawności do 4/5 sprawności nowej baterii. Dalsza eksploatacja jest nadal możliwa ale konieczne jest zwiększenie częstotliwości testowania i zaakceptowanie skróconego czasu podtrzymania.

Użytkowanie mocno wyeksploatowanych baterii niesie większe ryzyko wystąpienia zwarć lub przerw w obwodzie. W zestawach pracujących w układzie równoległym istnieje ryzyko wystąpienia zapłonu baterii, z tego względu konieczne jest stosowanie bezpieczników na poszczególnych gałęziach.